Przetargi

Jesteś tutaj

17.05.2017r

 

Informacja o wyniku przetargu.

Na podstawie art.92ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku informuje, że w przetargu z dnia 08.05.2017r na kompleksową obsługę nagłośnienia i oświetlenia  , oferty złożyły firmy:

1.SL Sound S.Łosowski . ul.Teligi 14 ,80-299 Gdańsk

Cena-60%

Doświadczenie-40%

Łączna punktacja-100%

2.Stage Service Tomasz Marek ul.Krótka 1 ,87-134 Zławieś Wielka

Cena -52,20%

Doświadczenie- 40%

Łączna punktacja-92,20%

3.A&R R.Czech  ul.Księdza Machalewskiego 6,84-242 Luzino.

Cena-25,80%

Doświadczenie-40%

Łączna punktacja-65,80%

Uzasadnienie wyboru:  W wyniku przetargu wygrała  SL Sound S.Łosowski  ul.Teligi 14 ,80-299 Gdańsk. Jest to  oferta która  nie podlega odrzuceniu, została złożona przez wykonawcę niepodlegającym  wykluczeniu, spełnia wszystkie wymogi i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria.

 

 

 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość brutto PLN

Tryb zamówienia

Termin ogłoszenia

Termin realizacji

1.

Nagłośnienie i oświetlenie koncertów .

 

usługa

 

350 000

przetarg nieograniczony

II połowa kwietnia

1 rok od daty podpisania umowy

2.

Ochrona koncertów.

 

usługa

 

450 000

 

przetarg nieograniczony

 

II połowa lutego

1 rok od daty podpisania umowy