Przetargi

Jesteś tutaj

Ogłoszenie nr 511110-N-2019 z dnia 6 lutego 2019 na wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku należącego do GAK.
Ogłoszenie - Gdański Archipelag Kultury: Wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku należącego do GAK (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)

Odrębne pliki:
BIOZ do projektu (.pdf)
Projekt oraz dokumentacja techniczna wykonania i odbioru (.pdf)
Przebudowa Centrum Kultury - budowlana + sanitarna, książka przedmiarów (.pdf)

Odpowiedzi do przetargu Gdańskiego Archipelagu Kultury,
na „Remontu budynku Narodowego Centrum  Kultury Tatarów Rzeczpospolitej   w Gdańsku przy ul. Nowiny 2B”.

Odpowiedzi z dnia 19.02.2019:

 

 • Czy Zamawiający jest skłonny wydłużyć termin realizacji prac do 8 tygodni ? W SIWZ widnieje informacja o terminie realizacji maksymalnie do 6 tygodni - pytanie jest istotne ze względu na obecne standardy terminowe dostaw stolarki drzwiowej wynoszące od 6- 8 tygodni od zamówienia

Niestety ze względu, że  jest pilna potrzeba wprowadzenia się do budynku naszej Placówki  nie ma takiej możliwości.


Odpowiedzi z dnia 12.02.2019:

 • Brak poszerzeń otworów drzwiowych po zdemontowanych futrynach „80” na „90” czy wykonać nadproża?
  Poszerzenia otworów zawarto w pozycji „Wykucie z muru ościeżnic” dla każdego remontowanego pomieszczenia wraz z wykonaniem nadproża.
 • Przyjęte w przedmiarze naprawy istniejącego tynku przez dokonanie przecierki / 1,5 kg/m2 gipsu / nie pozwoli na uzyskanie gładzi ścian oczekiwanej przez Zamawiającego.
  Przyjęta w przedmiarach ilość gładzi jest wystarczająca do uzyskania odpowiedniej gładzi ścian
 • Czy to prawda że, stropy wg projektu nadają się od razu do malowania bez przygotowań i gruntowań? Tak.
 • Czy założone malowanie ścian i sufitów farbą klejową jest pożądane przez Zamawiającego, czy należy użyć innych farb, jakich?
  Dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów farb.
 • Istniejące bruzdy po ułożonych instalacjach elektrycznych będą naprawione, w jakim zakresie?
  Istniejące bruzdy po ułożonych instalacjach elektrycznych będą naprawione przez firmę instalacyjną.
 • Czy instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania nie jest objęta  zakresem zamówienia? Nie jest.
 • Pomieszczenia sanitarne, czy ściany i sufity malowane farbą klejową, posadzka wykładzina typu TARKETT są wystarczającą formą wykończenia tych pomieszczeń?
  Dopuszcza się zastosowanie innych farb w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Brak w przedmiarach wykonania wylewek samopoziomujących wymaganych przez producentów wykładzin PCV w celu uzyskania od nich gwarancji.
  Wszystkie pomieszczenia poza salą klubową nr 1 oraz schowkiem posiadają w przedmiarach warstwę wyrównawczą samopoziomującą.
 • Brak nakładów w przedmiarach na zgrzewanie wykładzin PCV.
  W pozycji przedmiaru „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT GRANIT bez warstwy izolacyjnej” uwzględniono zgrzewanie wykładzin.
 • Brak nakładów na wykonanie cokolików w pomieszczeniach – jakich?
  Przedmiar i projekt nie uwzględnia cokolików.
 • W jakich pomieszczeniach mają być zamontowane brodziki i jak wyposażone? Kabina jaka? Natrysk jaki?
  Brodzik zamontowany będzie w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych pomiędzy WC damskim a WC męskim typ np. kabina kwadratowa GEO 6 80, z drzwiami rozsuwanymi, szkło przezroczyste, brodzik kwadratowy PACYFIK 80, zestaw prysznicowy np. ZESTAW PRYSZNICOWY GROHE START LOOP CHROM.
 • Czy montaż osprzętu w łazienkach ma być zgodny z rysunkiem nr 1 projektu czy przedmiarem, uwaga - w opisie - umywalki wpuszczane w blat nie dotyczy tego projektu, co z pisuarami?
  Zgodny z rysunkiem projektowym.
 • Proszę o potwierdzenie, że przyjęte w przedmiarze ustępy typu kompakt należy przyjąć do wyceny oferty.
  Inwestor nie narzuca rozwiązania co do typu ustępu, pisuary przyjąć zgodnie z rysunkiem projektowym nr 1.
 • Proszę o potwierdzenie, że nie objęte przedmiarem a opisane malowanie grzejników i stolarki nie jest zakresem wchodzącym w ten zakres robót.
  Nie jest objęte zakresem w/w przetargu.
 • Uszczelnienie powierzchni ścian i posadzek pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą i okładziny ceramiczne nie są objęte zakresem tego przetargu brak przedmiaru?
  Nie są objęte zakresem w/w przetargu.
 • Dostawa i montaż numeracji drzwi, tabliczek informacyjnych nie są objęte zakresem tego przetargu brak przedmiaru?
  Numeracja pokoi objęta w/w przetargiem, należy ująć w wycenie.

Pytania dotyczące konkretnych pomieszczeń:

 • Sala klubowa (pomieszczenie nr 1)
  • Czy pozostawiona konstrukcja metalowa sufitu modułowego będzie wykorzystana do dalszego etapu remontu? Tak.
  • Czy posadzka - istniejące deski strugane pozostają jako efekt końcowy remontu? Tak.
 • Kuchnia, łazienka (pomieszczenie nr 10)
  • Proszę o szkicowe rozrysowanie wygrodzenia sedesu i umywalki z uwzględnieniem okna - proszę o potwierdzenie że, zlew jest poza zakresem przetargu.
   Jest poza zakresem przetargu.
 • Biuro (pomieszczenie nr 13)
  • Wymiana 3 szt  okien  na wyższe i szersze, przedmiar obejmuje demontaż, dostawę i montaż okien, wykonanie powiększonego otworu okiennego z nadprożem nie jest w zakresie tego zadania, co z elewacją czego oczekuje Zamawiający?
   Dostawa, montaż, wykucie, poszerzenie oraz nadproża są objęte w/w przetargiem.
 • Prośba do Zamawiającego o dołączenie do SIWZ przedmiaru robót w wersji ATH celem umożliwienia wgrania go do posiadanych programów.
  Wersja ATH w dyspozycji firmy projektowej.

Odpowiedzi z dnia 13.02.2019:

 • §7 pkt 3 umowy wskazuje protokoły elektryczne jako część dokumentacji powykonawczej. Czy przedmiotem postępowania są roboty elektryczne? Jeżeli tak to w jakim zakresie?
  Powyższy przetarg nie obejmuje robót elektrycznych.
 • Czy malowanie grzejników jest w zakresie robót, jeżeli tak to w jakiej ilości?
  Malowanie grzejników nie jest objęte w/w przetargiem.
 • Przedmiar oraz rysunki projektu wskazują farbę klejową jako wykończenie ścian, jeżeli rzeczywiście ma być stosowana farba klejowa, proszę o wskazanie parametrów tej farby.
  Dopuszcza się zastosowanie innego typu farb.
 • Czy w zakresie robót uwzględnić wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych? Tak.
 • Czy należy w wycenie uwzględnić rozbiórkę fundamentu po nieistniejącym kominie? Tak.
 • W pomieszczeniach 10 i 11 należy wyrównać poziom posadzki w stosunku do korytarza? Tak.
 • Jaką technologię należy zastosować do wyrównania ścian po demontażu płyt GK na ścianach?
  Do wyrównania ścian i sufitów, odchylonych od pionu lub poziomu do 3 cm, stosuje się tynki i zaprawy wyrównawcze.
 • Proszę o potwierdzenie ilości pisuarów (szt. 2) czy pomiędzy nimi ma być zamontowana przegroda z płyty MDF?
  Potwierdzamy, zgodnie z projektem ilość pisuarów to 2 sztuki, nie przewidziano przepierzenia pomiędzy pisuarami.
 • Czy należy skuć płytki występujące na wewnętrznej klatce schodowej? Tak.
 • Czy należy usunąć skutki zawilgocenia na wewnętrznej klatce schodowej? Nie.
 • Zgodnie z projektem przy pozostawieniu podłogi w pomieszczeniu 1 prosimy też o podanie technologii wykończenia.
  Technologia wykończenia pomieszczenia nr 1 będzie objęta dodatkowym zleceniem.
 • Prosimy o uszczegółowienie malowania grzejników.
  Malowanie grzejników nie jest objęte w/w przetargiem.
 • Czy należy wkuć w posadzkę rurociągi CO występujące na poddaszu? Nie.
 • Przy występujących spękaniach nad drzwiami wejściowymi w ścianie zewnętrznej należy zaprojektować i wykonać nadproże.
  Nie objęte w/w przetargiem.
 • Czy w trakcie wyrównania poziomu wykonać należy wykonać zgodnie z projektem polewkę betonową? Tak.

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość brutto PLN

Tryb zamówienia

Termin ogłoszenia

Termin realizacji

1

Przebudowa placówki GAK

Robota budowlana

350 000

Przetarg nieograniczony

II połowa stycznia

Od podpisania umowy
do końca kwietnia

2

Ochrona koncertów

Usługa

500 000

Przetarg nieograniczony

II połowa lutego

1 rok

od daty podpisania umowy

3

Nagłośnienie
i oświetlenie koncertów

Usługa

450 000

Przetarg nieograniczony

II połowa kwietnia

1 rok
od daty podpisania umowy