Familijne

Dziecięcy Pchli Targ / Projektornia / Edycja Zimowa

Jesteś tutaj

DZIECIĘCY PCHLI TARG / PROJEKTORNIA / EDYCJA ZIMOWA

Projektornia Gdański Archipelag Kultury już po raz trzeci zaprasza na Dziecięcy Pchli Targ! Edycja zimowa popularnego Dziecięcego Pchllego Targu odbędzie się 9 grudnia 2018r. (niedziela), godz. 13:00-15:00.

Co będzie można znaleźć na stoiskach sprzedawców? Zabawki….
Pluszaki, gry planszowe, lalki, samochody, puzzle, klocki oraz wiele innych zabawek, każdy fan zakupów znajdzie coś dla siebie.
Dziecięcy Pchli Targ, impreza stanowi niecodzienną okazję, aby nauczyć najmłodszych cennej lekcji przedsiębiorczości. Na kilka godzin każde dziecko pod okiem rodziców może zamienić się w prawdziwego biznesmena. Dzieci będą sprzedawać, kupować, wymieniać i negocjować.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Organizator:
„Projektornia” Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk
tel. 58 434 46 91

REGULAMIN WYDARZENIA DZIECIĘCY PCHLI TARG
9 grudnia 2018, 13:00-15:00

1. Organizatorem wydarzenia Dziecięcy Pchli Targ jest „Projektornia” Gdański Archipelag Kultury.
2. Impreza odbędzie się na terenie klubu „Projektornia” GAK, ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno, dnia 09.12.2018 r. (niedziela) w godzinach 13:00 – 15:00.
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Wydarzenie polega na samodzielnym stworzeniu przez dzieci stanowiska targowego, wyłożeniu zabawek w miejscach wyznaczonych przez organizatora i ich wymianie lub sprzedaży. Organizator nie zapewnia uczestnikom wydarzenia materiałów potrzebnych do stworzenia własnego stoiska (tj. krzeseł, stołów itp.).
5. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać na adres marta.kakel@gak.gda.pl do dnia 30.11.2018r. zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko dziecka/dzieci,
• imię i nazwisko opiekuna dziecka/dzieci,
• telefon kontaktowy do opiekuna dziecka/dzieci.
6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnego
z regulaminem oraz dostarczyły w dniu wydarzenia uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1). Liczba miejsc dla sprzedających jest ograniczona.
7. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Każde dziecko musi być pod opieką osoby dorosłej.
9. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci do lat 13.
10. Do wymiany można przynosić wyłącznie przedmioty przeznaczone do zabawy dla dzieci,
w tym także książki, płyty z filmami itp.
11. Zabawki muszą być w dobrym stanie, kompletne i działające.
Zabawki działające na baterie muszą mieć włożone nowe baterie.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i akcesoriów militarnych
(karabinów, mieczy, czołgów, pistoletów itp.).
13. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego podopiecznego na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
14. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz instrukcji porządkowych Organizatora.
15. Opiekunowie ponoszą wszelką odpowiedzialność za rozliczenia fiskalne wynikające
z aktualnych przepisów prawa.
16. W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
17. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie bez podawania przyczyny.
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
19. Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika oraz opiekuna, które są zawarte w karcie zgłoszenia wydarzenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl
c) Dane osobowe uczestnika oraz opiekuna przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Dziecięcy Pchli Targ”, zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz w celach promocyjnych także po zakończeniu wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika oraz opiekuna.
d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody.
e) Dane osobowe uczestników oraz opiekunów nie będą udostępniane innym odbiorcom.
f) Uczestnik oraz opiekun ma: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w wydarzeniu „Dziecięcy Pchli Targ”.
h) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Nie
09.12.18
niedziela
13:00
Projektornia
Familijne
Nie