Artystyczne

Galeria otwarta

Jesteś tutaj

Zapraszamy do prezentowania swojej twórczości w piątej edycji  Galerii Otwartej.

Każda wypowiedź artystyczna ma dla nas wartość, ponieważ jest wolna i prawdziwa.

Galeria Otwarta to miejsce dla amatorów sztuk plastycznych. Udostępniamy ściany wszystkim, którzy chcą podzielić się z innymi swoją twórczością. Nie ograniczamy wizji uczestników, zachęcamy do wyjścia z domu i poznania  osób, których pasją są sztuki plastyczne. Nasze ściany są dla ciebie. Oferujemy  możliwość podzielenia się swoim artystycznym spojrzeniem z innymi, których wrażliwość  daje impuls do kreatywnego spędzania czasu.

Stworzymy przyjazne miejsce  dla prezentacji twojej twórczości.  Zasady rządzące sztuką pozwalają bezpiecznie, bo w ramach sztuki, odkryć  to, co się naprawdę czuje, dlatego jest to tak cenne.

Czekamy na zgłoszenia do uczestnictwa we wspólnej wystawie.

Prace należy dostarczać do Projektorni Gdańskiego Archipelagu Kultury do 21 listopada 2017

Adres : ul.Dworska 29a Gdańsk Brzeźno, tel.58 343 46 91

 

Dnia 29 listopada 2017 o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie w Galerii Otwartej , podczas którego odbędzie się wernisaż wspólnej wystawy oraz swobodna dyskusja z teoretykami i  praktykami sztuki  dotycząca kondycji twórczej. Ekspozycja prac do 22 grudnia 2017r.

 

Wystawa dająca możliwość do prezentacji prac plastycznych osób amatorsko zajmujących się sztuką. Ta edycja odbędzie się pod hasłem „50 dzieł na 50-lecie GAK’u”.

REGULAMIN GALERII OTWARTEJ
1. Organizatorem Galerii Otwartej jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku Brzeźnie ul. Dworska 29 a
2. W GALERII OTWARTEJ może uczestniczyć każdy, bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych.
3.Do Galerii Otwartej można zgłosić dwie prace, w przypadku dużej ilości zgłoszeń będzie można wyeksponować tylko jedną.
4. Galeria Otwarta to prospołeczna akcja zachęcająca twórców amatorów z dziedziny sztuk plastycznych do podzielenia się swoją wizją z innymi. Zorganizowanie miejsca do ekspozycji twórczości amatorskiej ma na celu sprowokowanie do aktywności twórczej.
5. Zgłaszając się do projektu uczestniczki i uczestnicy zezwalają Projektorni GAK na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów oraz przenoszą na Projektornię GAK prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów w celu wykorzystania ich na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia /zapisu/ we wszelkich możliwych formach takich jak fotografia, video, audio
b) zwielokrotniania na wszelkich rodzajach nośników video, audio
c) upubliczniania
d) przetwarzania zapisów do celów promocji
6. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na ujawnianie i rozpowszechnianie wizerunku w związku z udziałem w Galerii Otwartej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac podczas przesyłania drogą pocztową.
8. Nadsyłając pracę Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatora
9. Udział w Galerii Otwartej nie jest objęty wynagrodzeniem.

Nie
29.11.17
środa
18:00
Projektornia
Artystyczne
Nie
50lat
środa, Listopad 29, 2017 - 18:00 do piątek, Grudzień 22, 2017 - 18:00