Konkurs

Mini Granty: Na Oruni fajnie jest!

Jesteś tutaj

Chciałbyś zrealizować ciekawe działanie kulturalno-społeczne dla mieszkańców dzielnicy  Orunia-Św. Wojciech-Lipce ale nie masz na nie środków finansowych? Jesteś mieszkańcem Gdańska  lub członkiem gdańskiej grupy nieformalnej? Weź udział w konkursie „Mini Granty: na Oruni  fajnie jest!” Do wygrania 3 granty: 500 zł, 1000 zł i 1500 zł.

CELEM KONKURSU JEST M.IN.:
- organizacja projektów kulturalno-społecznych aktywizujących mieszkańców dzielnicy Orunia,  Św. Wojciech, Lipce,
- odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na terenie  Gdańska,
- angażowanie gdańszczanek i gdańszczan w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w swoim  
otoczeniu/dzielnicy.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
- Warsztaty artystyczne, teatrzyk dla dzieci, spotkanie z ciekawą osobą, spacer tematyczny  itp.

ETAPY KONKURSU:
- Do 26 sierpnia 2019 należy złożyć swój projekt w jednej w trzech kategorii: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł. Jeśli masz obawy, czy poprawnie wypełnisz formularz - złóż projekt do 19 sierpnia 2019, do godz. 18:00. Dzięki temu przy wykryciu błędów formalnych przez Organizatora będziesz miał 3 dni (od daty otrzymania maila) na ich poprawienie. Formularze są  dostępne na stronie internetowej Konkursu.
- 1 etap (27-30 sierpnia 2019) – powołana przez Organizatora Komisja zweryfikuje projekty pod  względem formalnym (zgodność projektu z celami konkursu oraz zapotrzebowaniem kulturalnym;  stopień zaangażowania lokalnej społeczności w jego realizację; staranność wypełnienia formularza; możliwość realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym), tym samym zakwalifikuje projekty do etapu drugiego.
- 2 etap (15 września 2019) – głosowanie mieszkańców podczas Pikniku Sąsiedzkiego w dniu 15  września 2019, który odbędzie się w Stacji Orunia GAK (Dworcowa 9). Głosy oddane podczas  Pikniku Sąsiedzkiego zostaną podliczone a zwycięskie projekty podane do publicznej wiadomości za pomocą stron internetowych Organizatora www.facebook.com/stacjaorunia oraz www.gak.gda.pl najpóźniej we wtorek 17 września.

CZAS, MIEJSCE i SPOSÓB REALIZACJI:
- Wypełniony formularz projektu należy złożyć: w formie skanu, drogą mailową na stacjaorunia@gak.gda.pl (w tytule maila: „Na Oruni fajnie jest!”) lub oryginał, osobiście w  Stacji Orunia GAK przy ul. Dworcowej 9.
- Jeden autor może zgłosić tylko jeden projekt.
- Udział dla uczestników wydarzeń i warsztatów, które przewiduje projekt musi być bezpłatny.
- Projekt musi uwzględniać termin realizacji grantu w terminie od 18 września do 20 grudnia 2019. Dokładny termin zostanie ustalony ze zwycięzcami podczas spotkania organizacyjnego.
- Zwycięskie projekty docelowo realizowane będą w Stacji Orunia GAK oraz/lub ogródku Stacji  Orunia GAK, ul. Dworcowa 9. Dopuszcza się inny teren, który nie wymaga specjalnych pozwoleń (w przypadku np. spaceru/wycieczki).

Więcej informacji w regulaminie konkursu Mini Granty: Na Oruni fajnie jest!.Nie
08.08.19
czwartek
17:00
Stacja Orunia
Konkurs
Nie
czwartek, Sierpień 8, 2019 - 17:00 do poniedziałek, Sierpień 26, 2019 - 18:00