Spotkanie

Roman Dobrzyński „Japońska Wiosna, Oomoto” - pokaz filmu i spotkanie

Jesteś tutaj

„Japońska Wiosna” (Japana Printempo) powstał w czasie trzymiesięcznego pobytu Romana Dobrzyńskiego w Japonii w Ośrodku Oomoto – rdzennie japońskiego ruchu kulturalno-religijnego, opartego na prastarej religii animistycznej, zwanej szintoizmem. Niezwykle ciekawy film opowiada o codziennym życiu wyznawców tej religii, ich zwyczajach oraz wkładzie w rozwój kultury Kraju Kwitnącej Wiśni.

Roman Dobrzyński jest absolwentem Wydziału Prawa oraz Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.  Pracę dziennikarska rozpoczął w 1965 roku. Wkrótce opublikował książkę „Hiszpania z Elementarza” –  pierwszy po wojnie zbiór reportaży o Hiszpanii oparty na własnych obserwacjach. Dwumiesięczną  podróż do Hiszpanii odbył na polskim skuterze marki „Osa”. Problematyka iberyjska a następnie latynoamerykańska stała się głównym przedmiotem jego twórczości. Opublikował osiem książek z tego zakresu tematycznego. W 1987 roku otrzymał prestiżową nagrodę „Srebrny Globus” za książkę „Portugalia”. W 1980 roku został uznany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za najlepszego publicystę w zakresie problematyki międzynarodowej.

Od 1973 roku stale związany z I programem Telewizji Polskiej. Był wielokrotnie wędrownym korespondentem TVP, najczęściej w Ameryce Łacińskiej. Zrealizował około 200 filmów dokumentalnych i reportaży filmowych, był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, jak rewolucja w Portugalii; wojny domowe w Nikaragui, Salwadorze i Gwatemali; upadek dyktatur w Hiszpanii, Chile, Brazylii. Po 1989 roku skierował uwagę na kraje Europy środkowo-wschodniej. W 1990 był kilkakrotnie w Rumunii, następnie w Estonii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie, skąd ukazywał również sytuację ludności polskiej.

Roman Dobrzyński jest wybitnym esperantystą i poliglotą, zwraca uwagę na problem językowy w świecie oraz na Esperanto jako doskonały środek porozumienia międzynarodowego. Jako propagator Esperanta podkreśla polski rodowód tego wynalazku. Roman był organizatorem Światowego Kongresu Esperanta  w Warszawie (1987r) zorganizowanego w setną rocznicę narodzin języka międzynarodowego. Był to największy kongres w historii ruchu esperanckiego, zgromadził 6 tysięcy osób z 64 krajów.

Esperanto jest drugim, obok polskiego,  językiem twórczości Romana Dobrzyńskiego. Opublikował setki artykułów w prasie esperanckiej i zrealizował kilkadziesiąt filmów z komentarzami w języku międzynarodowym. Za film „Japana Printempo” (Japońska Wiosna) o ruchu kulturowym  Oomoto otrzymał w Kopenhadze w 2011 r. I nagrodę na Konkursie Sztuk Pięknych Światowego Związku Esperanta. Na ten sam temat opublikował w 2013 r. książkę „Rakontoj el Oomoto” (Opowieści z Oomoto).

Największy rozgłos przyniosła mu książka, którą zadebiutował w literaturze esperanckiej. Jest to „La Zamenhof-strato” (Ulica Zamenhofa)”, napisana w formie wywiadu z prof. Ludwikiem Zaleskim-Zamenhofem, wnukiem twórcy Esperanta, światowej sławy inżynierem, budowniczym unikatowych obiektów na lądzie i morzu. Książka opowiada o twórcy języka międzynarodowego oraz o tragicznych losach wojennych rodziny Zamenhofów; wydana na Litwie w 2003 r. w języku międzynarodowym stała się podstawą przekładów na kilkanaście języków. Ukazało się już 14 wersji językowych.

Nie
04.02.15
środa
18:00
Plama
Spotkanie
Nie