Administracja

Jesteś tutaj

Dział Organizacyjno - Administracyjny i Promocji
kierownik: Sandra Masłyk
Agnieszka Dzidkowska
Paulina Farooq
Beata Dunajewska
Anna Rolewicz-Madej
 
Dział Kadr i Rachuby Płac
kierownik: Alina Tarejlis
Magdalena Dahm

Dział Finansowo – Księgowy
Zastępca Głównego Księgowego: Anna Kikolska
Marta Frąszczak
Agata Ruda
Katarzyna Skoczylas
Anna Ryniec
 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Ewa Gryckiewicz
 
Inspektor ds. danych osobowych
Katarzyna Dymek-Kuśmierska