Praca

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
specjalista ds. organizacji imprez i promocji, 1 etat
w Stacji Orunia - Gdański Archipelag Kultury (z dn. 31.10.2019) 

  1. POBIERZ PDF
  2. Klauzula informacyjna - rekrutacja 2019 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury
ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  (1 piętro),
w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują”

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury.
Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

 


 

 

Gdański Archipelag Kultury ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury (z dn. 20.08.2019).

  1. Ogłoszenie
  2. Regulamin Konkursu
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenia
  5. Informacja o zmianie terminu

 

 


 

  1. Klauzula informacyjna - rekrutacja 2019 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury
ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  (1 piętro),
w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują”

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury.
Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.