Praca

Jesteś tutaj

(04.10.2020r.)

Brak ogłoszeń

___________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna - rekrutacja 

Kwestionariusz - wzór

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury
ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  (1 piętro),
w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują”

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury.
Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.