Przetargi

Jesteś tutaj

 

07.10.2020r

Informacja o wyniku przetargu

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Gdański ArchipelagKultury w Gdańsku informuje ,że w przetargu z dnia 15.09.2020r na wykonanie robót remontowo-budowlanych części budynku GAK ,oferty złożyli wykonawcy:

 

1.         Przedsiębiorstwo Budowlane WABAR. ul. Żwirki i Wigury 2/1,83-000 Pruszcz Gd.

Kryterium cena: 60 pkt

Doświadczenie: 40 pkt

Łączna punktacja:100 pkt

2.         PHU Frontex Os. Kaszubskie 19/89 ,84-200 Wejherowo.

Kryterium cena: 53,79 pkt

Doświadczenie: 40 pkt

Łączna punktacja:93,79 pkt

3.         Elektrocore Gdańsk . ul. Lawendowe Wzgórze 20/9 ,80-175 Gdańsk

Kryterium cena: 42,43 pkt

Doświadczenie :13,20 pkt

Łączna punktacja:55,63 pkt

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przetargu wygrał wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane WABAR. ul. Żwirki i Wigury 2/1,83-000 Pruszcz Gd. Jest to oferta, która nie podlega odrzuceniu ,została złożona przez wykonawcę niepodlegającym wykluczeniu, spełnia wszystkie wymogi i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria .Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

       

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość brutto PLN

Tryb zamówienia

Termin ogłoszenia

Termin realizacji

1.

Nagłośnienie i oświetlenie koncertów

usługa

350 000

przetarg nieograniczony

II połowa kwietnia

1 rok od daty podpisania umowy

2.

Ochrona koncertów

usługa

400  000

przetarg nieograniczony

II połowa lutego

1 rok od daty podpisania umowy

3.

Dozór placówek GAK

usługa

160 000

Przetarg nieograniczony

 II połowa kwietnia

1 rok od podpisania umowy

4.

Remont GAK

rb

520 000

Przetarg nieograniczony.

kwiecień

3-4 miesiące