Wystawa

Ślady obecności

Jesteś tutaj

Wystawa Barbary Woźniak złożona z sześciu grafik w technice wklęsłodruku oraz ceramiki, które powstały podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wernisaż wystawy odbędzie się 21 maja o godzinie 18:00.

Wystawa Barbary Woźniak złożona z sześciu grafik w technice wklęsłodruku oraz ceramiki, które powstały podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Grafiki są aneksem dyplomu, który artystka obroniła w 2012 roku. Aneks powstał w pracowni prof. zw. Aliny Jackiewicz-Kaczmarek, natomiast ceramika powstała w pracowni dr hab. Katarzyny Jóźwiak- Moskal.
Fotografie, ocierające się o abstrakcję, będące dla autorki szkicami pamięci oka, są podstawą do działań w technice wklęsłodruku, a struktury dostrzeżone w otaczającej rzeczywistości są podstawą do działań w technice ceramiki.

"Puste przestrzenie z pozostawionymi przedmiotami, nieuporządkowane, opuszczone, niekiedy niszczejące są śladem obecności człowieka, a zarazem mówią o jego braku. Dostrzec można w nich cytowaną już wcześniej myśl Levinasa o ruchu obecności i nieobecności w kontekście epifanii twarzy/oblicza Boga". (Ewa Rewers, "Post- polis. Wstęp do filozofii miasta postnowoczesnego", Kraków 2005).
Pustynny smutek rytmów, szara nicość wyodrębnionego świata błyskiem migawki, zinterpretowanego poprzez medium, jakim jest graficzna technika wklęsłodruku, staje się osobną rzeczywistością - rzeczywistością abstrakcyjną, choć opartą na rzeczywistości naocznej.

Barbara Woźniak /Ślady obecności/

Barbara Wożniak urodziła się 15 listopada 1983 roku w Gdańsku. W 1997 roku ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w klasie fortepianu Barbary Podciborskiej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr III w Gdańsku. Po maturze ukończyła Policealną Szkołę Plastyczną w Gdyni – Orłowie, zakończoną dyplomem z plakatu teatralnego w klasie Ryszarda Rybki. Uczęszczała wówczas również na zajęcia z rzeźby do Ireny Zabrockiej oraz na zajęcia z rysunku do Jana Buczkowskiego, później na zajęcia z rysunku i malarstwa do Hanny Niewiarowskiej-Zawilskiej i Małgorzaty Krakowiak. W latach 2007- 2012 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Na podstawy malarstwa i rysunku uczęszczała do prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Uczeszczała również na zajęcia z ceramiki do dr hab. Katarzyny Jóźwiak-Moskal. Zakończyła studia dyplomem z malarstwa na oceną celującą w pracowni prof. zw. Macieja Świeszewskiego. Jako specjalizację wybrała zajęcia z grafiki warsztatowej - wklęsłodruku u prof. zw. Aliny Jackiewicz-Kaczmarek. Aneks powstał w tej pracowni.

Nie
21.05.14
środa
18:00
Projektornia
Wystawa
Nie
środa, Maj 21, 2014 - 18:00 do piątek, Czerwiec 27, 2014 - 20:00