Artystyczne

Apokaliptyczny SLAM poetycki

Jesteś tutaj

Nadciąga Apokaliptyczny SLAM na końcu świata!

Kochana Publiczności – przybywaj.

Poeci i Poetki ostrzycie wiersze, bo tylko poezja przetrwa.

SLAM
Slam to starcie poetów, artystów improwizujących, performerów,  tekściarzy oceniane przez entuzjastyczną, choć zazwyczaj surową i krytyczną publiczność. Ważny jest tekst, a zdolności sceniczne mogą tylko pomóc.
Powodem i przepustką do pojedynkowania się są autorskie teksty, chęć konfrontacji z innymi piszącymi oraz przede wszystkim potrzeba otrzymania feedbacku. W każdej rundzie występujący mają do dyspozycji 3 minuty. Publiczność większością głosów wybiera zwycięzcę danego pojedynku i kieruje go do następnej rundy. W końcu za mikrofonem zostaje już tylko król wieczoru.

APOKALIPTYCZNY SLAM 
W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o temat „apokalipsy, dystopii lub końca świata…”. W jaki sposób go wykorzystacie to już tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Liczy się pomysł i sprawność literacka!
W kolejnych rundach tematyka jest już dowolna. Weźcie swoje najlepsze teksty i dajcie się osądzić!
Zwycięzca otrzyma 500 zł

Apokaliptyczny SLAM jest częścią Gdańskich Eliminacji do Ogólnopolskich Mistrzostw Polski w Slamie Poetyckim – więcej o eliminacjach >>>
Zgłoszenia slamerów przyjmujemy mailowo: katarzyna.andrulonis@gak.gda.pl lub osobiście w dniu slamu przed startem.

PUBLICZNOŚĆ
Jesteście niezbędni! Przybywajcie tłumnie i słuchajcie uważnie!

MUZYKA
Nie zabraknie też zagłady muzycznej w postaci elektro recitalu. Informacje na ten temat już wkrótce - bądźcie czujni…


WSTĘP WOLNY

 ________________________________________________________

Regulamin slamu w ramach wydarzenia APOKALIPTYCZNY SLAM
23 lutego 2019, 18:00 – 21:00

1. Organizator:  Gdański Archipelag Kultury
2. Udział jest bezpłatny.
3. Zgłosić można się mailowo: katarzyna.andrulonis@gak.gda.pl lub w dniu slamu osobiście na 15 minut przed startem.
4. Możliwa jest prezentacja tylko własnych tekstów.
5. Tekst można przeczytać z kartki.
6. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut.
7. Organizator przyzna następujące nagrody: pieniężną w wysokości 500 zł.
8. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym.
9. O pojedynkach zadecyduje losowanie.
10. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy.
11. W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o „Apokalipsie, dystopii lub końcu świata”.
12. Liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób.
13. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie.
14. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka.
15. Ze względu na ograniczony czas trwania wydarzenia organizator zastrzega sobie, że w przypadku liczby uczestników przekraczającej 29 osób przyjmowanie zapisów może zostać zatrzymane.
16. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
17. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych.
18. Uczestnik slamu poetyckiego zgadza się na rejestrację i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora.
19. Uczestnik wyraża zgodę na prawo do korzystania i rozporządzania przez organizatorów wykonaniem na następujących polach eksploatacji:
a publiczne wykonanie
b transmisja
c utrwalenia techniką audiowizualną dla celów promocyjnych artystów i projektu, zwielokrotnienia utrwaleń dokonanych jak wyżej
d wielokrotne odtwarzanie całości lub fragmentów za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
e wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej nadań bez ograniczeń
f wykorzystywania zapisu występu dla celów informacyjnych i promocyjnych
20. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych uczestnika, które są zawarte są w zgłoszeniu do wydarzenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl

c) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „SLAM W BLOKOWISKU”, zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz w celach promocyjnych także po zakończeniu wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.

d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody.

W przypadku przyznania nagrody- uczestnik zobowiązany jest do podania innych danych osobowych w celu wypłaty nagrody. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

e) Dane osobowe uczestników oraz opiekunów nie będą udostępniane innym odbiorcom.

f) Uczestnik oraz opiekun ma: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Nie
23.02.19
sobota
18:00
Dom Sztuki
Artystyczne
Nie