Konkurs

KIDS CAN DANCE 2019

Jesteś tutaj

KIDS CAN DANCE 2019

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator:
Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury

 

MIEJSCE POKAZÓW:
Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk Stogi

 

TERMINY:

Karty Zgłoszeń wraz z dowodem opłaty startowej do dnia: 1 marca 2019
Pokazy: 16 marca 2019 (sobota), start 11:00 / próby parkietu: 10:00 - 10:45 /

 

 

 1. 1.       CELE KONKURSU:

 

 • Popularyzacja tańca, jako formy aktywnego wypoczynku
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami
 • Konfrontacja umiejętności tanecznych poszczególnych zawodników

 

 1. 2.       UCZESTNICY:

 

 • Tancerze debiutujący i początkujący
 • Tancerze doświadczeni, trenujący ponad 18 miesięcy
 • W wieku od 4 do 15 lat

 

Do udziału w zawodach tancerza zgłasza rodzic lub opiekun wypełniając Kartę Zgłoszenia – do pobrania w sekretariacie Domu Sztuki, na stronie www.gak.gda.pl oraz www.domsztuki.gak.gda.pl

 

 1. 3.       KATEGORIE TANECZNE:

 

DEBIUTANCI:    SOLO / DUET

 

 • HIP-HOP / BREAK DANCE – freestyle do muzyki organizatora, z wykorzystaniem własnej choreografii
 • INNE FORMY TAŃCA (taniec współczesny / taniec z rekwizytem / jazz / cheerliders)

 

DOŚWIADCZENI TANCERZE:    SOLO / DUET

 

 • HIP-HOP / BREAK DANCE – freestyle do muzyki organizatora, z wykorzystaniem własnej choreografii
 • INNE FORMY TAŃCA (taniec współczesny / taniec z rekwizytem / jazz / cheerliders)

 

 1. 4.       KATEGORIE WIEKOWE:

 

 • 4 - 6 lat
 • 7 - 9 lat
 • 10 - 12 lat
 • 13 - 15 lat

 

 

 1. 5.       MUZYKA:

 

 • HIP-HOP: do muzyki organizatora, z wykorzystaniem własnej choreografii
 • INNE FORMY TAŃCA: CD audio/pendrive, SOLO do 2 minut, DUETY do 2:30 minut

 

 1. 6.       OPŁATA STARTOWA:

 

25 PLN od jednego uczestnika (niezależnie od ilości wyjść na parkiet)

płatne w sekretariacie Domu Sztuki GAK do dnia 1 marca 2019 lub  na konto:


50 8309 0000 0085 6294 2000 0010 - BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE

TYTUŁEM:

KIDS CAN DANCE 2019, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU

 

Dowód wpłaty dołączamy do Karty Zgłoszenia.

Opłata startowa jest równoznaczna z umieszczeniem tancerza na liście startowej.
Każdy tancerz może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii (np. solo hip hop, duety hip hop).

 

 1. 7.       KARTA ZGŁOSZENIA

 

Należy dostarczyć do dnia 1 marca 2019, na adres:

Dom Sztuki GAK
ul. Stryjewskiego 25

80-625 Gdańsk

 

Do Karty Zgłoszenia dołączamy dowód wpłaty opłaty startowej.

 

 1. 8.       WEJŚCIÓWKI DLA WIDOWINI

 

Wejściówki dla widowni:  5 PLN

Dostępne w sprzedaży, w sekretariacie Domu Sztuki GAK od 28 lutego 2019.
Liczba biletów ograniczona.

 

 1. 9.       Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. 10.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 3. 11.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 4. 12.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

 

 1. 13.   DANE OSOBOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:  daneosobowe@gak.gda.pl   

c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Kids Can Dance 2019 przez Dom Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.

d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników[UsW1] .

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

g) Pani/Pan  ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

h)Pani/Pan  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Karta zgłoszenia >>>

 

 

 
Nie
16.03.19
sobota
11:00
Dom Sztuki
Konkurs
Nie
https://www.facebook.com/events/292527278079095/