Artystyczne

"Rytmy Ziemi" (grupa początkująca)

Jesteś tutaj

Warsztaty gry na bębnach dla początkujących.

Zajęcia prowadzi Sławomir "Rodriguez" Porębski- muzyk perkusjonista z ponad 25-letnim stażem. Współzałożyciel, członek, lider szeregu zespołów, między innymi: NO LIMITS, LESZCZE, IKENGA, HELLO, ROCKA’S DELIGHT, ORQUESTA SAMBA PICANTE, HIMEROS, CAFE Y SON, DŻEMBERSI, EBANAKOMA…
Instruktor muzyczny i teatralny pracujący z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi a także z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, również za granicą.

Cele warsztatów „Rytmy Ziemi”:

- poznanie i doskonalenie różnych aspektów techniki wykonawczej, począwszy od najbardziej podstawowych (rodzaje uderzeń, dynamika i tempo w muzyce, akcentacja i frazowanie, polirytmia, aranżacje utworów perkusyjnych, improwizacja);

- zapoznanie z historią, budową, wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych z wielu zakątków globu;

- nauka tradycyjnych i współczesnych rytmów różnych kręgów kulturowych;

- propagowanie międzykulturowej tolerancji i szacunku;

- umożliwienie uczestnikom doznania satysfakcji płynącej zarówno z wyrażania siebie za pomocą muzyki, jak i ze współdziałania w zespole.

Odpłatność za zajęcia 2-godzinne: 60 zł / miesiąc; 150 zł / kwartał. Koszt jednorazowego uczestnictwa w zajęciach wynosi 25 zł.

 

Tak
OD: czw 02.10.14
DO: czw 28.05.15

Zobacz daty
18:00
Plama
Artystyczne
Tak
https://www.facebook.com/events/577391265663142/
Powtarza się co tydzień w czwartek do czw. Maj 28 2015.