Warsztaty

SIŁA KOBIET // warsztaty majsterkowania

Jesteś tutaj

Projektornia Gdański Archipelag Kultury zaprasza na warsztaty majsterkowania dla kobiet //SIŁA KOBIET//

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Kto powiedział, że majsterkowanie zarezerwowane jest tylko dla mężczyzn?! Serdecznie zapraszamy wszystkie panie, do udziału w kolejnych warsztatach, które zorganizowane zostaną w ramach Roku Kobiet w marcu 2018 r. w Projektorni GAK. Podczas zajęć każda z uczestniczek będzie mogła pod okiem doświadczonego specjalisty zbudować swoje trzy projekty: domek dla owadów zapylających, zielnik na parapet oraz małą skrzynkę na drobiazgi. Wszystko to ozdobione zostanie pirografem lub przez transfer np. napisu albo obrazka na drewno. Materiały będą dostępne na miejscu.

//Siła kobiet//
Warsztaty majsterkowania dla kobiet
Terminy: 9, 16, 23 i 30 maj  2018r. (środa),  w godz. 17.00 – 19.00
Wstęp na warsztaty – 150 zł za cały cykl
Miejsce:  Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, Gdańsk - Brzeźno
*OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC

Obowiązują wcześniejsze zapisy drogą mailową projektornia@gak.gda.pl lub telefoniczną 58 343 46 91 bądź osobiście w Projektorni GAK.

Prowadzący warsztaty:

Adam Chmura - terapeuta zajęciowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Na co dzień prowadzi pracownię technik różnych ukierunkowaną na obróbkę drewna i metalu. W realizowaniu projektów pomaga mu wykształcenie o profilu techniczno-mechanicznym. Wolny czas spędza na trasach freeride'owych mtb w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym lub z dobrą książką.

 

Wpłata:

UWAGA!  Opłat dokonują osoby, które zapisały się na zajęcia (są na liście) i otrzymały potwierdzenie od organizatora warsztatów!

1. Przelew: Prosimy o przesłanie wpłat na podane poniżej konto do 30 kwietnia 2018r.

Bank Spółdzielczy w Sztumie:
50 8309 0000 0085 6294 2000 0010

Gdański Archipelag Kultury,

ul. Dworcowa 9,

80 - 026 Gdańsk
w tytule przelewu należy wpisać:
Projektornia GAK, warsztaty majsterkowania oraz imię i nazwisko uczestniczki

 

2. Opłat można również  dokonać  osobiście w biurze Projektornia GAK do 7 maja 2018.


Regulamin warsztatów: „Siła kobiet” – warsztaty majsterkowania,
które odbędą się w ramach imprezy „Rok Kobiet”
w dniach: 09, 16, 23, 30.05.2018r.
 
§ 1
Organizatorem warsztatów: „Siła kobiet” – warsztaty majsterkowania odbywających się w Projektorni GAK mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Dworskiej 29a w ramach imprezy „Rok Kobiet” w dniach: 09, 16, 23, 30.05.2018r. (zwanych dalej „Warsztatami”) jest Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej „GAK”).  
§ 2
Warsztaty odbędą się zgodnie z programem znajdującym się na stronie internetowej Gdańskiego Archipelagu Kultury, www.gak.gda.pl/wydarzenia, na portalu społecznościowym www.facebook.pl/projektorniagak oraz w biurze Projektorni.
§ 3
Osoby uczestniczące w Warsztatach mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem (zwany dalej „Regulaminem”) i  wnieść opłatę za uczestnictwo w Warsztatach zgodnie z ceną wskazaną w opisie warsztatów: informacja o opłatach za warsztaty znajduję się w biurze Projektorni, na stronie internetowej Gdańskiego Archipelagu Kultury www.gak.gda.pl/wydarzenia oraz w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu. 
§ 4
Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§ 5
Uczestnictwo w Warsztatach osób, które nie mają ukończonych 18 lat, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną. 
§ 6
GAK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne szkody powstałe w trakcie uczestnictwa w Warsztatach. Uczestnicy Warsztatów uczestniczą w nich na własne ryzyko lub na ryzyko osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
§ 7
Uczestnik Warsztatów (opiekun prawny w przypadku dziecka) zobowiązany jest do poinformowaniaosób prowadzących  Warsztaty o przyczynach mogących mieć wpływ na swoje (dziecka) bezpieczeństwo lub zdrowie.
§ 8
W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w Warsztatach, zwrot kosztów nie przysługuje. 
§ 9
Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK. 
§ 10
GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do GAK. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga GAK. 
§ 11
GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Warsztatów.  
§ 12
Regulamin jest dostępny w biurze Projektoni, na stronie internetowej Gdańskiego Archipelagu Kultury www.gak.gda.pl/wydarzenia oraz w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu. 
§ 13
Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie budynku wymienionego w § 1 pkt.1 Regulaminu, które dostępne są w biurze Projektorni  oraz w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.
§ 14
Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Warsztatach można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk lub skan’em na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Termin rozpatrzenia pisma w w/wym. sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod w/wym. adres.

 

 

Nie
OD: śr 09.05.18
DO: śr 30.05.18

Zobacz daty
17:00
Projektornia
Warsztaty
Tak
Powtarza się co tydzień do czw. Maj 31 2018.
środa, Maj 9, 2018 - 17:00 do środa, Maj 30, 2018 - 19:00
środa, Maj 16, 2018 - 17:00 do środa, Czerwiec 6, 2018 - 19:00
środa, Maj 23, 2018 - 17:00 do środa, Czerwiec 13, 2018 - 19:00
środa, Maj 30, 2018 - 17:00 do środa, Czerwiec 20, 2018 - 19:00