Konkurs

TALENTY 2018 – XII KONKURS TAŃCA GDAŃSK

Jesteś tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu tanecznego TALENTY skierowanego do wykonawców tańca współczesnego (MODERN, JAZZ) oraz tańca z przyborem.

Celem naszego konkursu jest popularyzacja tańca, przegląd autorskiej twórczości tanecznej, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, nawiązanie kontaktów między placówkami oraz wymiana doświadczeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca 2018 roku. Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku w Stacja Orunia GAK, ul. Dworcowa 9 w  Gdańsku. 

Do zobaczenia na TALENTACH

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest: 

Dom Sztuki Gdańsku Archipelag Kultury

ul. Stryjewskiego 25

80-625 Gdańsk - Stogi

tel/fax: 58 307 31 44

e-mail: domsztuki@gak.gda.pl

 

1. CELE KONKURSU

– popularyzacja tańca

– przegląd autorskiej twórczości

– aktywizacja lokalnych społeczności

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

– nawiązanie kontaktów między placówkami, wymiana doświadczeń

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Przegląd przeznaczony jest dla placówek szkolnych oraz pozaszkolnych amatorsko zajmujących się tańcem.

 

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Warunkiem przyjęcia wykonawców do konkursu jest zgłoszenie pisemne oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 25 zł od osoby za pierwszą wybraną kategorię taneczną. Każda następna kategoria to koszt 15 zł od osoby – płatne przelewem w terminie nieprzekraczającym 28.03.2018 z dopiskiem „TALENTY 2018” BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE nr konta 50 8309 0000 0085 6294 2000 0010

Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku w Stacja Orunia GAK, ul. Dworcowa 9 w  Gdańsku. 

Jako pierwsze w konkursie biorą udział solistki, następnie duety i formacje.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozłożenia konkursu na dwa dni (7-8 kwietnia) w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń.

 

4. KATEGORIE WIEKOWE

1. Soliści

– do 7 roku życia

– 8-10 lat

– 11-14 lat

– powyżej 15 lat

 

2. Duety

– 7-10 lat

– 11-14 lat

– powyżej 15 lat

3. Formacje (od 4 do 26 osób - ze względu na ograniczoną przestrzeń taneczną):

– do 7 lat

– 8-10 lat

– 11 – 14 lat

– powyżej 15 lat

 

4. Debiuty (wyłącznie solo do 11 lat):

– do 7 lat

– 8-11 lat

 

O przydzieleniu do danej kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika (za okazaniem legitymacji szkolnej). W przypadku duetu o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika, jednakże różnica wieku nie może przekraczać 3 lat. W przypadku formacji o przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje wiek 70% uczestników. W przypadku gdy liczba uczestników starszych równa się młodszym formacja występuje w starszej kategorii wiekowej. Jeden tancerz może brać udział wyłącznie w jednej formacji i duecie danej kategorii tanecznej.

 

Z uwagi na liczbę zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany w programie.

 

5. KATEGORIE TANECZNE

 

A. TANIEC Z PRZYBOREM GIMNASTYCZNYM

Organizator rozumie przez to wszystkie rekwizyty taneczne, bądź przybory gimnastyczne nie stanowiące elementu dekoracji, scenografii oraz nie będące przedmiotem muzycznym. Wykorzystanie przyboru musi być widoczne przez większość czasu trwania układu tanecznego. W przypadku formacji pompony cheerleaders nie są traktowane jako przybory. Układ taneczny może zawierać elementy akrobatyczne, jednak nie mogą one stanowić podstawy układu.

 

B. TANIEC WSPÓŁCZESNY (MODERN, JAZZ)

Oparty na idei baletu, pozbawiony jednak zasad, w szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej opowieści.

 

C. DEBIUTY – Solo ( wszystkie style taneczne z wyłączeniem hip hop oraz break Dance )

dzieci w wieku do 11 lat, które rozpoczynają swoją karierę taneczną (taneczne doświadczenie – 1 rok )

 

D. INNE FORMY TAŃCA – solo, duety ,formacje

cheerleaders, show dance oraz inne formy tańca z wykluczeniem hip hop oraz break dance.

 

6. CZAS TRWANIA UKŁADU

 

Soliści i duety do 2 minut.

Formacje do 3,5 minuty.

Ewentualne przekroczenie czasu – do zakończenia frazy.

Dopuszczalne są różne style muzyczne, jak również łączenia nagrań.

 

7. SĘDZIOWIE

 

Prezentacje wszystkich zawodników oceniane są przez profesjonalną komisję sędziowską. W skład komisji sędziowskiej wchodzi również sędzia czasowy, który nadzoruje czas trwania układu każdego zawodnika. Punkty przyznawane przez sędziów mieszczą się w skali od 1 do 10. Ostateczną decyzję w momencie takiej samej punktacji podejmuje przewodniczący komisji sędziowskiej.

Kryteria oceny sędziów:

– technika tańca

– posługiwanie się przyborem

– choreografia

– właściwy dobór muzyki

– estetyka i elegancja ruchów

– estetyka kostiumu

– ogólny wyraz artystyczny

 

8. ZGŁOSZENIA

 

- Instruktorzy mogą zgłosić dowolna liczbę tancerzy w poszczególnych kategoriach.  w przypadku dużej liczmy chętnych organizator zastrzega sobie prawo do  zamknięcia kategorii przed 28. 03. 2018 r.

- Wykonawcy mogą brać udział we wszystkich kategoriach tanecznych (solista, duety, formacja).

- Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty należy przesłać faksem (58 307 31 44) lub pocztą elektroniczną (domsztuki@gak.gda.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.201 roku do godziny 16:00. Umieszczenie zawodników na liście startowej nastąpi po uiszczeniu opłaty startowej i przesłaniu karty zgłoszenia. Szczegółowa lista startowa oraz program imprezy zostanie podana na tydzień przed zawodami na fb / Dom Sztuki GAK.

- Zgłoszenia i opłaty w kasie Domu Sztuki GAK przyjmujemy do 28.03. 2018 roku.

- Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2016r. poz. 922) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku , ul. Dworcowa 9 , 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańska pod poz. 2/92 , NIP: 5831010860

- dane osobowe uczestników konkursu  przetwarzane będą tylko w celu związanym z organizacją, realizacją i przebiegiem XII Edycji Konkursu "Talenty".

- zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom

- uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania

- podanie danych osobowych Organizatorowi konkursu jest dobrowolne ( stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie)

 

10. WYMOGI TECHNICZNE, WYMOGI FORMALNE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Podkład muzyczny stanowi dostarczona płyta CD audio z jednym utworem lub z zaznaczeniem odpowiedniego numeru.

Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonych -nagranych- płyt CD.

 Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodnika.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Sali podczas konkursu oraz prób.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dom Sztuki GAK oraz kierownik artystyczny konkursu Agnieszka Humięcka,

(tel. 509 918 400 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00).

Ostateczną i wiążącą interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA >>>  http://domsztuki.gak.gda.pl/talenty-2018-karta-zgloszenia/

Nie
07.04.18
sobota
10:00
Dom Sztuki
Konkurs
Tak
stacja orunia gak
https://web.facebook.com/events/1399952376775940/