Wystawa

Wystawa // Prze-mysleć piękno

Jesteś tutaj

Cykl grafik pt.: „Prze-myśleć piękno” to czternaście prac obrazujących podstawowe kategorie estetyczne funkcjonujące w sztuce i kulturze japońskiej. Cykl zrealizowany został w postaci swoistego tłumacza wizualnego bazującego na ideogramach budujących nazwę danej kategorii estetycznej. Poprzez graficzne środki wyrazu autorka pragnie uczynić zrozumiałymi znaki pisma, które są nieznane w kulturze zachodniej. Cechą dystynktywną kaligrafii jest komunikowanie na dwóch płaszczyznach: obrazowej i językowej. Autorka próbuje uczynić warstwę językową przezroczystą i przekazać znaczenia jedynie przy pomocy warstwy obrazowej. Jest to jednocześnie próba dotarcia do każdego potencjalnego odbiorcy nieznającego języka oraz kultury japońskiej przy pomocy języka sztuki. Poprzez dobór odpowiedniego stylu pisma samych znaków, poprzez rodzaj narzędzia, dobór tła oraz innych środków wyrazu artystycznego, grafiki te starają się oddać ideę zawartą w japońskich słowach.

Joanna Zakrzewska – japonistka, kaligraf i iluminator, wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, uzyskała doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Naukowo zajmuje się estetyką sztuki japońskiej (monografia „Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej”). Jest również absolwentką Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminacji i Dziedzin Pokrewnych. W dziedzinie kaligrafii japońskiej jest mistrzem w stopniu II dana Szkoły Kaligrafii Japońskiej Seifū. Prowadzi warsztaty pokazy kaligrafii łacińskiej i japońskiej. Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe i wystawy artystyczne.

 

Wystawę jest dostępna od 7 maja do 25 maja, w godz. od 12:00-18:00. Zapraszamy!

Nie

Wstęp wolny


08.05.18
wtorek
10:00
Projektornia
Wystawa
Nie
wtorek, Maj 8, 2018 - 10:00 do piątek, Maj 25, 2018 - 18:00